0.0 امتیاز / 0 رأی
کاغذ PH(طرح مرک)
قیمت: 386100 تومان

کاغذ PH(طرح مرک)

پی‌اچ یا پ هاش

(به انگلیسی: pH، مخفف potential of hydrogen)

یک کمیت لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند.

بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند.

شناساگرها در محیط‌ های اسیدی یا بازی به رنگ‌های متفاوتی درمی آیند.

از شناساگرها برای تعیین pH محلول‌ها استفاده می‌شود.

        از جمله شناساگرهای معروف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    گلبرگ گل سرخ

    کاغذ تورنسل (لیتموس) که از درخت لیتموس به دست می‌آید.

    محلول فنول فتالئین (که اگر در یک محلول بازی ریخته شود به سرعت رنگ محلول را ارغوانی می‌کند)

    محلول متیل اورانژ (متیل نارنجی)

    محلول متیلن بلو

-استفاده از شناساگرهای شیمیایی وقت گیر و همراه با اشتباه در تعیین دقیق pH است؛

از این رو امروزه از pH سنج دیجیتالی استفاده می‌شود.

 
نظرات کاربران

نظر بدهید