0.0 امتیاز / 0 رأی
افلاک نما ایرانی
قیمت: 550000 تومان

افلاک نما ایرانی

افلاک نمای پارس ابزاری کمک آموزشی برای یادگیری ساده حرکات زمین وماه و خورشید که از مفاهیم نجوم دردرس علوم می باشد کاربرد دارد.
یکی از ویژگی های مهم دستگاه این است که دانش آموز همراه با آموزش تئوری آموزگار بصورت عملی وکاملا ملموس از طریق ماکت خورشید.
زمین وماه درس را به صورت مفهومی یاد میگیرد.
کاربرد دستگاه
1- نمایش حرکت وضعی زمین(گردش زمین به دور خود و ایجاد شب وروز)
2-نمایش حرکت انقالی زمین( گردش زمین به دور خورشید و بوجود آمدن سال)
3-گردش ماه به دور زمین همزمان با گردش زمین به دور خورشید
4-نمایش کسوف(خورشید گرفتگی)
5-نمایش خسوف(ماه گرفتگی)
6-نمایش زاویه 23/45درجه محور زمین نسبت به مدار حرکتی زمین
7-مشاهده روزها و شب های طولانی در قطب های زمین


دستگاه را در محل صاف ونسبتاً وسیع قرار دهید.
2-سیم دستگاه را به برق وصل نموده تا خورشید روشن گردد.
3یک دست را روی پایه قرار داده و بدنه افقی را مطلبق شکل در خلاف جهت عقربه های ساعت(در جهت فصول)میچرخانیم
4- حرکت بدنه باید به آرامی صورت گیرد
5-برای حرکت در جهت مخالف حرکت قبلی آن را متوقف کرده و سپسس در جهت مخالف به حرکت در آورید.
 6-زمین و ماه را جداگانه نچرخانید زیرا این عمل باعث خرابی  چرخ دنده های داخل دستگاه خواهد شد
7-چراغ داخل خورشید بطور دائم روشن نماند (بعنوان چراغ خواب استفاده نگردد)نظرات کاربران

نظر بدهید