0.0 امتیاز / 0 رأی
انبساط طولی سه میله ای
قیمت: 89000 تومان

انبساط طولی سه میله ای

مربوط به آزمایشات مربوط به حرارت و انتقال حرارت انواع فلزات
دارای صفحه مدرج برای تشخیص درجه انحراف
دارای تشتک فلزی جهت مخزن سوخت
نظرات کاربران

نظر بدهید