کیت تشخیص گروه خون(آنتی کور)
تماس بگیرید

کیت تشخیص گروه خون(آنتی کور)

کیت تشخیص گروه خونی (آنتی کور)

برای تشخیص گروه خونی

قابل استفاده در مدارس،مراکز آموزشی،درمانگاه ها و...


جهت آزمایش و پی بردن به گروه خون به سادگی و بدون نیاز به آزمایشگاه

 1سوزنی برای گرفتن چند قطره خون که افرادی که میخواهند قند خون خود را کنترل کنند از آن استفاده میکنند(سوزن ها در بسته بندی های استریل هستند و نوک کوچکی دارند.)

2آنتی کر AوB که به رنگ آبی و زرد هستند

3انتی کر RH که بیرنگ است

حالا سوزن را در انگشت خود فرو کرده و سه قطره خون روی یک شیشه ی تمیز و استریل بچکانید.(به صورت جدا از هم)

روی اولین قطره یک قطره آنتی کر A بریزید

روی دومین قطره یک قطره آنتی کر B بریزید

و روی سومین قطره یک قطره آنتی کر RH بریزید

و سه قطره ی خون را کاملا هم بزنید.

یکی از حالات زیر روی میدهد:

1 اگر قطره ی اول لخته شد خون شما از نوع A است

2 اگر قطره ی دوم لخته شد خون شما از نوع B میباشد.

3 اگر قطره های اول و دوم لخته شدند خون شما از نوع AB است

4 اگر نه اولی و نه دومی لخته نشدند خون شما از نوع o میباشد.

در مورد قطره ی سوم باید بگویم که اگر لخته شد خون شما + و اگر لخته نشد خون شما _ خواهد بود.

این روش در مدت چند دقیقه گروه خونی شما را تعیین میکند نظرات کاربران

نظر بدهید