کیت الکترونیک تایمر دیجیتال
قیمت: 143100 تومان

کیت الکترونیک تایمر دیجیتال

بسیار دقیق

از یک ثانیه تا ۱۰۰ ساعت

دارای کاربرد های گوناگون صنعتی و خانگی

مجهز به نمایش دهنده زمان و میزان کاهش

 با نمایشگر ۴ رقمی
نظرات کاربران

نظر بدهید