کاغذ تورنسل قرمز دفترچه ای
قیمت: 14300 تومان

کاغذ تورنسل قرمز دفترچه ای

این کاغذ در بسته های جداگانه با نشان رنگی قرمز نشان داده میشود.

اهداف:
کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس یکی از شناساگرهای محیط میباشد و برای شناسایی اسیدها و بازها استفاده می شود.

کاغذ تورنسل قرمزدر محیط بازی آبی میشود.

دارای تاییدیه ازدفترانتشارات وتکنولوژی های آموزشی

دوره تحصیلی : علوم ابتدایی و متوسطه
نظرات کاربران

نظر بدهید