0.0 امتیاز / 0 رأی
واحد مقاومت ۲۲-۱۲-۶ اهم
قیمت: 41600 تومان

واحد مقاومت ۲۲-۱۲-۶ اهم

مشخصات فنی:

واحد مقاومت 22-12-6 اهم این واحد برای بررسی مبحث مقاومت ها

(آشنایی با مقاومت های رنگی و خواندن مقدار مقاومت، اندازه گیری مقاومت درونی یک مولد، به هم بستن مقاومت ها و ....)

به همراه دیگر واحدهای اجزای مدار الکتریکی استفاده می شود.

سه مقاومت مختلف 6،12،22 اهم همگی بر روی یک پایۀ پلاستیکی به ابعاد 12×9 سانتی متر نصب شده است.
نظرات کاربران

نظر بدهید