0.0 امتیاز / 0 رأی
میکرومتر(یا ریزسنج)mm0-25
قیمت: 127400 تومان

میکرومتر(یا ریزسنج)mm0-25

میکرومتر(یا ریزسنج)، ابزاری برای اندازه‌گیری طول با دقت زیاد است

مشخصات فنی:
میکرومتر(یا ریزسنج)، ابزاری برای اندازه‌گیری طول با دقت زیاد است.
میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه ها به‌کار گرفته می‌شود.
دقت میکرومتر به ‌مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها است.
میکرومترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری مانند:
کولیس دو نوعند که آن ها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند.

مناسب دوره متوسطهنظرات کاربران

نظر بدهید