مدار الکترونیکی چشمک زن دو لامپی
قیمت: 11700 تومان

مدار الکترونیکی چشمک زن دو لامپی

این مدار جهت ساخت پروژه های علمی دانش آموزان آماده شده است.
لازم به ذکر است که این مجموعه به صورت کامل و مونتاژ نشده میباشد که مونتاژ آن جهت آشنایی با مبحث شیرین الکترونیک به عهده دانش آموزان عزیز است
جهت سفارش به صورت کامل و مونتاژ شده باید در موقع سفارش ثبت شود.

نظرات کاربران

نظر بدهید