مدار الکترونیکی چشمک زن دو لامپی
تماس بگیرید

مدار الکترونیکی چشمک زن دو لامپی

این مدار جهت ساخت پروژه های علمی دانش آموزان آماده شده است.
لازم به ذکر است که این مجموعه به صورت کامل و مونتاژ نشده میباشد که مونتاژ آن جهت آشنایی با مبحث شیرین الکترونیک به عهده دانش آموزان عزیز است
جهت سفارش به صورت کامل و مونتاژ شده باید در موقع سفارش ثبت شود.

نظرات کاربران

نظر بدهید