مجموعه دست ورزی ریاضی ابتدایی (معلم -دانش آموز)
قیمت: 1300000 تومان

مجموعه دست ورزی ریاضی ابتدایی (معلم -دانش آموز)

این بسته به دانش آموزان در درک مفاهیم ریاضی بسیار کمک می‌کند ودر تقویت هوش ریاضی کودکان نقش مثبتی داردشامل تجهیزات دست ورزی ریاضی ست که به نام بسته یا کیف چینه میله هم شناخته می شود.
رنگ
نظرات کاربران

نظر بدهید