0.0 امتیاز / 0 رأی
قیف بوخنر بزرگ
قیمت: 63700 تومان

قیف بوخنر بزرگ

قیف بوخنر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای فیلتراسیون استفاده می شود.
به طور سنتی از چینی ( پورسلین ) ساخته شده است
ولی قیف های شیشه ای و پلاستیکی نیز موجود هستند.
در راس قسمت قیفی شکل یک سیلندر دارای صفحه ی سوراخ دار یا دیسک شیشه ای متخلخل قرار دارد
که آن را از قیف بوخنر جدا می کند.
ویژگی های قیف بوخنر
قیف Hirsch دارای طراحی مشابهی است و به شیوه ای مشابه ولی برای کمیت های کمتری از مواد استفاده می شود.
تفاوت اصلی این است که صفحه ی قیف Hirsch بسیار کوچکتر است
و دیواره های قیف بوخنر به سمت خارج زاویه دار شده اند به جای اینکه عمودی باشند.
قیف بوخنر دارای دیسک شیشه ای متخلخل را می توان فورا استفاده کرد.
برای قیفی که دارای یک صفحه ی سوراخ دار است، ماده ی فیلتراسیون به شکل کاغذ فیلتر بر روی صفحه قرار داده می شود ،
و کاغذ صافی با یک حلال برای جلوگیری از نشت اولیه آغشته می شود.
مایعی که باید فیلتر شود به داخل سیلندر ریخته می شود
و از میان دیسک شیشه ای متخلخل یا صفحه ی سوراخ دار توسط نیروی مکش خلاء به پایین کشیده می شود.
مزیت اصلی استفاده از این نوع فیلتراسیون این است که بسیار سریع پیش می رود
تا اینکه بخواهد به حلال اجازه دهد از میان محیط صافی از طریق نیروی جاذبه کشیده شود.
مقدار حلال مورد استفاده باید محدود باشد یعنی کمتر از آن چه که باعث شود از روی ارلن سر ریز شود،
در غیر این صورت باشد حلال به درون تجهیزات خلاء کشانده می شود.
احتمال سر ریز شدن حلال و برگشته شدن آب به درون ارلن را می توان با قرار دادن یک دریچه بین ارلن و منبع ایجاد خلاء کاهش داد.
 
از قیف بوخنر در آزمایشگاه های شیمی آلی برای کمک به جمع آوری ترکیبات دوباره کریستالی شده استفاده می شود.
عمل مکش اجازه می دهد که ترکیبات مرطوب دوباره کریستالی شده چنان خشک شوند
که ترکیب خالص کریستالی خشک شده ای باقی بماند.
اغلب اوقات از آن به همراه یک ارلن بوخنر ، حلقه ی بوخنر و مهر های رسوبی استفاده می شود.
یک مهر محکم خلاء و پایداری ارلن بوخنر و صافی در طول فرآیند فیلتراسیون ضروری هستند.
یک حلقه ی بوخنری را می توان به همراه قیف های بوخنر، ارلن ها ، بوته های شیشه ای و بوته های گچی بکار برد.
برجستگی پهن و سطح تماس بزرگ از ایجاد یک مهر محکم ایجاد شده
توسط خلاء اطمینان ایجاد می کند در حالی که حلقه ها را به راحتی می توان برداشت
و حتی بزرگترین قیف ها را به شکل عالی حمایت کرد.نظرات کاربران

نظر بدهید