0.0 امتیاز / 0 رأی
فشارسنج مایعات(مانومتر)
قیمت: 102700 تومان

فشارسنج مایعات(مانومتر)

این محصول از یک لولۀ شیشه ای U شکل بر روی یک پایۀ پلاستیکی سفید رنگ مدرج
و L شکل و یک لولۀ شیشه ای قابل نصب بر روی گیرۀ پلاستیکی تشکیل شده است.
به کمک این وسیله می توان ثابت بودن فشار در نقاط هم سطح مایعات را بررسی کرد
و اثر عمق مایعات بر فشار را تحقیق نمود.
این محصول از یک لولۀ شیشه ای U شکل بر روی یک پایۀ پلاستیکی سفید رنگ مدرج
و L شکل و یک لولۀ شیشه ای قابل نصب بر روی گیرۀ پلاستیکی تشکیل شده است.
 
اهداف:
 
اگر درون لولۀ U شکل یک مایع بریزیم، سطح آزاد مایع در دو شاخه هم تراز قرار می گیرد
و چون هر دو لوله فشار یکسانی را متحمل می¬شوند
، به همین خاطر این سطح علامت¬گذاری شده و نقطۀ صفر نامیده می¬شود.
به کمک این وسیله می توان ثابت بودن فشار در نقاط هم سطح مایعات را بررسی کرد
و اثر عمق مایعات بر فشار را تحقیق نمود.
قیمت صرفابرای فشارسنج است ودرصورت نیازبه سایرمتعلقات لازم است جداگانه خریداری گردد.
مناسب دوره متوسطهنظرات کاربران

نظر بدهید