عقربه مغناطیسی(بسته دوعددی)
تماس بگیرید

عقربه مغناطیسی(بسته دوعددی)

نیمی به رنگ آبی و نیمی به رنگ قرمز بر روی یک پایه

کاربرد:
چرخش آزادانه عقربه مغناطیسی بر روی پایه این امکان را می دهد

تا همانند یک قطب نما جهت های مغناطیسی زمین و همچنین قطب های آهن ربا را تشخیص دهید.

دوره تحصیلی : علوم ابتدایی
نظرات کاربران

نظر بدهید