0.0 امتیاز / 0 رأی
صفحه چرخنده
قیمت: 19000 تومان

Saeatvasaferangi

این وسیله حاوی یک صحفه بازی که دوعدد عقربه کوچک و بزرگ دارد که توسط پین به صفحه متصل می شود.

علاوه بران شامل شش عدد کارت اموزشی دوطرفه می باشد.

محور اصلی این بازی استفاده آموزشی از صفحات رنگی برای تقویت مفاهیم ریاضی طراحی شده است.

بسیاری از معلمان و والدین برای اموزش مفاهیم ریاضی نیاز به ابزار دارند.

مخصوصا کودکان ابتدایی به علت اینکه وقتی چیزی را می بینند بهتر یادمی گیرند وقتی با این وسیله کارمی کنند

و با آن بازی انجام می دهند مفاهیم بیشتر و بهتر در ذهنشان می ماند و بهتر ادراک می کنند.

دراین مجموعه دانش اموزان بهتر است به کمک و همراهی یک مربی ، مفاهیم رو اموزش ببینند.

در بین کارت ها یکی از کارت ها هم تصویرساعت است که کودک به راحتی می تواند مفهوم ساعت را از طریق آن اموزش ببیند.

استفاده از تفکر عینی و رویت کردن و لمس کردن بسیاری از مفاهیم ریاضی از اهداف اموزشی این وسیله است.

اسان کردن درک مفاهیمی مانند :

جمع ، تفریق ، احتمال ، حدس و گمان ، تقارن ، نمودار دایره ای و مهارتهای دیداری از دیگر موارد استفاده این بازی است.
نظرات کاربران

نظر بدهید