0.0 امتیاز / 0 رأی
کاغذ صافی 12/5سانت
تماس بگیرید

کاغذ صافی 12/5سانت

فروش کاغذ صافی (کاغذ صافی واتمن پاکستان)

فروش کاغذ صافی در فروشگاه اینترنتی تآژکسکالا با کیفیت مناسب و قیمت تضمینی می باشد.
خرید کاغذ صافی واتمن دارای انواع مختلفی بوده که این محصول را می توان با توجه به کاربرد مورد استفاده قرار داد.

کاغذ صافی کاغذی نیمه‌تراوا است که مانع عبور هوا یا مایع در راستای عمودی می گردد یا به عبارتی دیگر سد ایجاد می کند و مایهٔ غربال شاره می‌گردد.

از این محصول عموما در آزمایشگاه ها جهت جداسازی ذرات جامد از مایع استفاده می شود. همینطور برای جداسازی ذرات شن از آب نیز به کار می رود. کاغذ صافی خواص متنوعی دارد. پارامترهای مهم عبارتند از توانایی ترشوندگی، تخلخل، دبی حجمی، بازده، سازگاری، جداسازی ذره و ظرفیت کاغذ صافی می باشد.

دو مکانیزم فیلتراسیون با کاغذ، یکی سطحی و دیگری حجمی وجود دارد. با فیلتراسیون حجمی میزان زیادی از ذرات در حجم کاغذ و با فیلتراسیون سطحی، ذرات در سطح کاغذ جدب می شوند.

کاغذ فیلتر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا حتی یک قطعه کوچک کاغذ فیلتر حجم زیادی از مایع را جذب می کند. از فیلترهای کاغذی برای فیلتر کردن مواد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی این کاغذهای صافی دارای درجه بندی یا گریدهای مختلف براساس سایز حفرات می باشد.  بزرگترین سایز سوراخ را گرید 4 و کوچکترین سایز سوراخ را گرید 602h دارد. اما معمولترین گریدها گرید 1 تا 4 می باشد.

کاغذ صافی را براساس میزان تخلخل و سرعت نفوذ آب طبقه بندی می کنند. که بر این اساس معمول ترین آن عبارت است از: بافت ریز، بافت متوسط، بافت درشت.

1-  بافت ریز: از بافت ریز کاغذ صافی واتمن برای صاف کردن رسوب های خیلی ریز استفاده می‌کنند. واتمن 42 و 44  نمونه ای‌ از این نوع کاغذ صافی می باشد.

2-  بافت متوسط: از بافت متوسط کاغذ صافی واتمن برای صاف کردن رسوب های حاوی دانه‌های متوسط استفاده می‌شود . برای این منظور واتمن 40  به کار می رود.

3-  بافت درشت : کاغذ صافی با بافت درشت جهت صاف کردن رسوب های دانه‌ درشت‌ و رسوب های ژلاتینی مورد استفاده ‌قرار می‌گیرد. واتمن 41 نمونه ای از این کاغذ صافی می باشد.
ویژگی کاغذ صافی

    توانایی ترشوندگی
    تخلخل
    جداسازی ذره

موارد مورد استفاده کاغذ صافی

    فیلتراسیون
    جداسازی ذرات جامد از مایع
    خالص سازی
نظرات کاربران

نظر بدهید