بازی آموزشی ساعت آفتابی ۴edu
قیمت: 93000 تومان

بازی آموزشی ساعت آفتابی ۴edu

بازی آموزشی ساعت آفتابی وسیله‌ای است که زمان را با استفاده از مکان خورشید در آسمان و سایه ای که ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد. ساعت‌های آفتابی از قدیمی ترین و  اولین ساعت‌ های ساخته شده است.  خورشید هر روز از شرق طلوع می کند و در غرب غروب می کند. وقتی مکان خورشید در آسمان عوض می شود، اندازه و جهت سایه ها هم عوض می شود و مکان سایۀ شاخص روی صفحه جابه‌جا می‌شود و ساعت را نشان می‌دهد. شاخص صفحه ای است مثلثی شکل که زاویۀ شیب ( A) آن برابر با عرض جغرافیایی محل تنظیم می شود.

ساعت آفتابی زمان را با استفاده از نور خورشید در آسمان و سایه‌ای که شاخص آن ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد. در راهنمای داخل جعبه تصحیحات و نحوۀ محاسبۀ دقیق ساعت رسمی کشور، آماده است.

اقلام :

صفحۀ ساعت آفتابی

پایه ها (4 عدد)

شاخص


گروه سنی بالای ۸ سال
دوره تحصیلی  
اهداف آموزشی  
جنس  
نوع استفاده آموزشی- سرگرمی
شرایط نگهداری  
موارد کاربرد بازی آموزشی ساعت آفتابی زمان را با استفاده از نور خورشید در آسمان و سایه‌ای که شاخص آن ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد. در راهنمای داخل جعبه تصحیحات و نحوۀ محاسبۀ دقیق ساعت رسمی کشور، آماده است.
وزن  
دقت  
طول  
عرض  
ارتفاع  
تعداد قطعات  
اقلام همراه صفحۀ ساعت آفتابی، پایه ها (۴ عدد)، شاخص


نظرات کاربران

نظر بدهید