0.0 امتیاز / 0 رأی
آیینه تخت ۱۰*۱۰
قیمت: 24700 تومان

آیینه تخت ۱۰*۱۰

آینه در ابعاد 10×10 سانتی متر با پایه پلاستیکی مناسب برای نگهداری آینه تخت تهیه شده است.
اهداف: مشخصات تصویر در آینه تخت را با نگاه کردن به آن بررسی کنید
( کوچکتر یا بزرگتر یا هم اندازه ، مستقیم یا معکوس، حقیقی یا مجازی).
همچنین به کمک دو آینه تخت می توانید مسیر نور را تغییر دهید.
دارای تاییدیه ازدفترانتشارات وتکنولوژی
دوره تحصیلی : علوم ابتدایینظرات کاربران

نظر بدهید